Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.
Letní tábor v Níhově
Indiánské léto - společné foto všech účastníků.

Celotáborová hra: Trosečníci, aneb přežití na ostrově
Tábor se koná v malebném údolí potoka Halda mezi obcemi Níhov a Katov, uprostřed krásných lesů Tišnovska. Věk účastníků 9-15 let.
Termín: 10.-23. července 2021 
Cena pro členy: 3800 Kč
Cena pro ostatní: 3980 Kč
Podrobné informace ZDE
Přihlášky on-line zde
Po přihlášení bude pro vás rezervováno místo na táboře automaticky do konce dubna. Do té doby je nutné uhradit cenu za tábor, jinak bude místo nabídnuto dalším zájemcům. 
Kdo je člen? Každé dítě, které odevzdá nejpozději v den nástupu na tábor přihlášku do organizace "Česká tábornická unie" a zaplatí do konce února 2021 členský příspěvek. Pak pro něj platí zvýhodněná cena 3 800 Kč. Další slevy poskytujeme individuálně po domluvě např. pro sourozence. 

Členské příspěvky na rok 2021
Termín pro zaplacení členských příspěvků je do konce února. Příspěvky zůstávají i pro tento rok v nezměněné výši:
80 Kč za dítě, studenta (nevýdělečně činnou osobu)
150 Kč za pracujícího
Příspěvky zasílejte na účet č. 176608052 / 0300 U plateb za dítě/děti uveďte do zprávy pro příjemce jméno/jména.) 
Celá částka příspěvku je přeposílána na ústředí České tábornické unie do Prahy a zajišťuje nám administrativní servis ústředí vč. pojištění účastníků na našich akcích.
Někteří rodiče se loni rozhodli poslat zaokrouhlenou částku 100 Kč, přičemž rozdíl (tedy 20 Kč) zůstal v Brně v Tábornickém klubu Rawen. Za tuto aktivitu jim moc děkujeme. Pokud se takto někdo rozhodne i letos, nebudeme proti a tuto část příspěvku použijeme na režijní provoz klubu (papíry, tonery, poštovné atp.). :-)

Plánů a novinek mají naši oddíloví vedoucí a rádci pro tento školní rok hodně, takže doufám, že je budou moci uskutečnit alespoň částečně co nejdřív a plně alespoň po Novém roce. A je na co se těšit. 😉 Hlavní plánované novinky:
• Jednodenní oddílový výlet každý měsíc
• Zahájení oddílových schůzek (podrobnosti jsou v řešení)
Dále si do kalendáře můžete poznačit Termíny již tradičních plánovaných akcí: (Zda se všechny uskuteční v tuto chvíli samozřejmě nevíme.)

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí.

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členy České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí.

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas