Portrét

Náš tábornický dětský klub ČTU TK Rawen byl založen na podzim roku 1993, i když počátky neoficiální činnosti jsou již v roce 1990. Je součástí občanského sdružení Česká tábornické unie, oblast Jižní Morava a od počátku se zabýval především organizováním volného času dětí do 15 let a mládeže do 18 let, se zaměřením na pobyt v přírodě, ochranu i poznávání přírody, ekologii a rozvíjením osobnosti dítěte při společných pobytech na letních i zimních táborech, vícedenních akcích i pravidelných schůzkách. Klub má svou právní subjektivitu a Stanovy. Hospodaření probíhá pomocí dotací MŠMT.

V průběhu let se počet členů klubu pohyboval od 20 do 50, klub je však otevřen i pro příležitostné účastníky akcí.

portret1portret2portret3portret4