Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.
Letní tábor v Níhově
Indiánské léto - společné foto všech účastníků.

Plánů a novinek mají naši oddíloví vedoucí a rádci pro tento školní rok hodně, takže doufám, že je budou moci uskutečnit alespoň částečně co nejdřív a plně alespoň po Novém roce. A je na co se těšit. 😉 Hlavní plánované novinky:
• Jednodenní oddílový výlet každý měsíc
• Zahájení oddílových schůzek (podrobnosti jsou v řešení)
Dále si do kalendáře můžete poznačit Termíny již tradičních plánovaných akcí: (Zda se všechny uskuteční v tuto chvíli samozřejmě nevíme.)

Vážení rodiče, milé děti a všichni kamarádi,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním opatřením rušíme plánované Podzimní prázdniny v Bedřichově. 😢

Původně jsme chtěli náhradou nabídnout v době podzimních prázdnin alespoň jednodenní výlet, ale od včerejška se situace změnila natolik, že po zavedení nových opatření již ani toto není možné. Doufáme, že se situace zlepší a výlet budeme moci uskutečnit později.

ctucorMilé tábornice, milí táborníci,
včera večer vydala vláda usnesení o zákazu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží s platností od 9.10. 00:00 do 25.října 23:59, které se bohužel vztahuje i na naše schůzky, výpravy a všechny akce, kde se fyzicky potkáváme.
Mrzí mě to, ale doufám, že tato výjimečná situace potrvá jen po nezbytně dlouhou dobu a věřím, že těch 14 dní budeme v kontaktu alespoň online.
Samozřejmě se touto situací zabýváme na ústředí ČTU a snažíme se, tak jako každý z vás, udržet si hlavně zdravý rozum. Nechceme a ani vám nebudeme dávat nějaké rady, návody, či snad „doporučení“, koneckonců toho okolo sebe máme všichni jistě dost, ale naopak držme si palce, abychom to všichni zvládli.
Na „Setkání v lesích“, které proběhlo v září na Lipnici, jsem se ujistil v tom, že všichni máme v sobě dostatek energie a zkušeností na to, abychom se přizpůsobili době a podmínkám a vytrvali, ať se kolem děje cokoliv.
Mně i celému ústředí je jasné, že to nemáte jednoduché. Nadále vše sledujeme a doufáme v příznivější vývoj.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc nebo radu, kterou je vám ústředí schopno poskytnout, neváhejte se ozvat, jsme připraveni vás v rámci našich možností podpořit.
Milan "Náča" Rychlý

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí.

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členy České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí.

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas