Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.
Letní tábor v Níhově
Indiánské léto - společné foto všech účastníků.

20. března          pondělí               schůzka v klubovně v 16.30 hod.
25. března          sobota                výlet do ZOO
1. dubna             sobota                velikonoční rukodělky
17. dubna           pondělí               schůzka v klubovně v 16.30 hod.
28. dubna – 1. května                   brigáda v Níhově – vhodné pro starší odolné děti 😊 Omezení účastníků z důvodu ubytovací kapacity. Bude se spát pod stany a nebude k dispozici elektřina (lednička na léky apod.)
15. května          pondělí               schůzka v klubovně v 16.30 hod.
5. června            pondělí               schůzka v klubovně v 16.30 hod.
9.-11. června                                výprava do Veverské Bítýšky na Setkání dětských klubů (společná účast na akci JM oblasti ČTU)
30. června-2. července                 stavěčka tábora I. (vedoucí, rodiče a starší děti)
4.-6. července                              stavěčka tábora I. (vedoucí, rodiče a starší děti)
8.-22. července                            TÁBOR 

Na všechny akce vám budou zaslány pozvánky e-mailem, najdete je také na FB stránkách Rawenu https://www.facebook.com/tkrawen a na webu www.tkrawen.cz.

Vybírání členských příspěvků do ČTU na rok 2023 ve výši 150 Kč za dítě a 250 Kč za výdělečně činného je v plném proudu! Termín pro zaplacení je do konce března!!! Peníze posílejte na účet 2001994130/2010.  V poznámce uveďte jméno dítěte/dětí nebo svoje, podle toho, za koho platíte. Příspěvky budou v plné výši odvedeny hromadně na ústředí ČTU v Praze.

UPOZORNĚNÍ: Zaplacení členského příspěvku je podmínkou účasti dítěte na letním táboře. 

Přihláška a informace: https://tkrawen.cz/index.php/akce/prihlasky-on-line/8-letni-tabor-nihov-2023

Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor (zotavovací akci) a souhlasím s výší poplatku, který obsahuje částku 3200 Kč (v případě účasti více sourozenců se částka snižuje na 3 000 Kč) na provoz LT a částku 1800 Kč příspěvku klubu na přípravu a údržbu táborové základny a obnovu tábornického vybavení – CELKEM 5 000 Kč. Dále souhlasím s podmínkami uvedenými v Propozicích tábora. Dle zdravotních záznamu je dítě schopno zúčastnit se tábora.

Prohlašuji, že veškeré uváděné údaje jsou správné a úplné. Souhlasím s prohlídkou dítěte zdravotníkem při přebírání dětí v den odjezdu na tábor. Bude se kontrolovat celkový zdravotní stav. Účastníci, kteří měli v nedávné době vši přijedou na tábor již ostříháni na krátko. V opačném případě nebudou na tábor přijati.
Byl/a jsem řádně informován/a o důvodech zpracování poskytovaných osobních údajů v rozsahu materiálu „Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí“ (viz. webové stránky www.tkrawen.cz sekce GDPR).
Souhlasím s tím, aby TK Rawen – tábornický klub ČTU jako správce údajů používal během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu výše uvedeného dítěte (účastníka akce) k dokumentaci a propagaci své činnosti vč. uveřejnění v závěrečné zprávě i na webových a FB stránkách klubu. Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

Pokud žádáte o vystavení faktury, údaje o firmě vepište do poznámky.

Pořadatel: Česká tábornická unie - Tábornický klub Rawen Brno, p. s., Puškinova 19, • IČ: 65351321

Termín: sobota 8. 7. – sobota 22. 7. 2023 (15 dní)

Cena: 5 000 Kč/4 800 Kč (skládající se ze dvou poplatků viz první odstavec)


Místo: Oddílová táborová základna nacházející se v překrásných lesích Tišnovska, konkrétně v malebném údolí potůčku zvaného „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov (okres Brno-venkov).

Plán akcí na tento rok, ale také informace o akcích uplynulých najdete v kalendáři vpravo. Když najedete na barevné políčko, zobrazí se vám podrobnější informace o akci jako termín, zaměření, kdo je garantem akce atp.

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí.

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členy České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí.

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas