Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.

12. 7. - 25. 7. 2020 / Základna Tábornického klubu Rawen u Níhova

Základní informace:
Tábor je pořádán v souladu se zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako zotavovací akce dle § 8-11, za dodržování příslušných vyhlášek a předpisů.
Pořadatelem je Česká tábornická unie – T.K. Rawen Brno, p. s.
Sraz:
v neděli 12. 7. ve 13.00 hod. u vlakového nádraží v Brně-Králově Poli - následuje postupné převzetí dětí se zdravotní kontrolou, odevzdání příslušných dokumentů a naložení bagáže do přistavených aut a přívěsů. Odjezd účastníků vlakem je ve 14.06 hod. K převzetí se dostaví dítě s rodičem a příslušnými dokumenty a ROUŠKOU!
(Rodiče, kteří povezou děti na tábor autem, prosíme, aby dali vědět nejpozději do 30.6. z důvodu nákupu jízdenek.)

Návrat:
v sobotu 25. 7. ve 14. 00 hod. opět na nádraží v Brně-Králově Poli (vlakem 13.16-13.53 hod.)
Uvítáme pomoc několika tatínků při nakládání a vykládání zavazadel, případně i s jejich odvozem. :-)

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí.

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členy České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí.

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas