Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.

čtvrtek 9. dubna až neděle 12. dubna – akce s výletem do Moravského krasu, slavnostním skládáním slibů a v neděli s tradiční Raweňáckou velikonoční slavností 

Také v letošním roce jsme chystali o Velikonočních prázdninách pobyt v přírodě. Vzhledem k současné situaci a zákazu organizování hromadných akcí, který platí od 11. března 2020 sdělujeme všem členům našeho oddílu i všem našim přátelům, že se velikonoční akce neuskuteční!

Milé tábornice, milí táborníci, vážení rodiče,

v návaznosti na opatření naší vlády doplňujeme naše předešlé vyjádření o informaci, že od dnešního dne rušíme všechny naše aktivity v rozsahu určeném státními institucemi.
Nechceme říkat ani psát, že pozastavujeme veškerou činnost, protože všichni dobře víme, že dospělí i dospívající členové naší organizace i při pozastavení výprav klubů a osad neustanou v plánování herních i vzdělávacích programů z domova nejen pro tábornické děti ani během tohoto výjimečného stavu.

Všichni členové ČTU udělají všechno pro to, aby se koronavirus táborníkům obloukem vyhnul nejen přímo, ale i dopadem na naše aktivity.

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí.

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členy České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí.

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas