Oddílová základna - tábořiště
Oddílová základna v lesích Tišnovska, konkrétně v údolí potůčku „Halda“ mezi obcemi Níhov a Katov.
Oddílová základna - tábořiště
Příprava na hru- nástup.
Oddílová základna - tábořiště
Koupelna.
Oddílová základna - tábořiště
Večerní táborák.
Letní tábor v Níhově
Indiánské léto - společné foto všech účastníků.

GDPR - Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí

Všechny organizační jednotky ČTU jsou při zpracování osobních údajů povinny postupovat v souladu
se zákonem č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších úprav.

25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - takzvané GDPR. 

Pro to, abychom vám mohli poskytovat naše služby, pracujeme s vašimi údaji. O tom, jak a v jakém rozsahu je zpracováváme, vás nyní informujeme).

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo (dítě)
Tyto údaje zpracováváme z důvodu evidence účastníků akcí – tvoření seznamů, které musíme na požádání předkládat kontrolním orgánům. Rodné číslo pak z důvodu případného uplatnění pojistky a z důvodu případného ošetření u lékaře (ofocená kartička pojišťovny).

E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby (přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce, informací o dítěti v době akce atd.)

Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčastnit (nebyli bychom schopni Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).

Fotografie a videa
V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie nebo video, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracováváme anonymně. 

© 2020 TK Rawen Brno. All Rights Reserved. Webdesigner Petr Nečas